Archive for the 'Økonomi' Category

Det har dukket opp en nettside, revisorfritak.com, som prøver å utnytte folks kunnskapsmangel om regelverket til å tjene/lure til seg noen kroner. For det første, så benytter innehaveren av siden en tjeneste som anonymiserer eier av domenet, det vil si ingen kan uten videre finne ut hvem som står bak tjenesten. Dette er jo noe […]

Selvangivelsen 2009

Tuesday, March 2nd, 2010

Nå er det ca 3 uker (22. mars og utover) igjen til selvangivelsen begynner å dukke opp i postkassen til folk rundtom i dette langstrakte land.
Når selvangivelsen kommer, er det viktig å kontrollere denne nøye mot oppgavene som du har fått fra arbeidsgivere, banker og andre nå i løpet av januar og februar. Dersom det er avvik, må en korrigere og levere selvangivelsen. Dersom det ikke er avvik, kan en la være og levere. Dersom en ikke leverer selvangivelsen, anser skatteetaten at en godtar utkastet uten endringer og legger tallene på den ferdigutfylte selvangivelsen til grunn for ligningen.

For å gjøre en lang historie kort – De har en effektiv rente på over 30% – ja du leste helt riktig. Det vil si at dersom du låner 30 000 av Sportmann har du ca 10 000 i kostnader første året, dette er utenom avdrag.

Skattepengene kommer

Thursday, June 25th, 2009

Men for de av dere som får mye igjen på skatten i år, og samtidig har stort lån – pass på – for grunnet den drastiske nedgangen i renter siste året vil rentefradraget bli redusert tilsvarende.

Hva er en revisor?

Friday, February 20th, 2009

Dere har sikkert fått med dere at jeg er revisor. Men hva er egentlig en revisor, og hva driver vi på med dagen lang? Kort sagt er en revisor en uavhengig 3. part som kontrollerer regnskapet til selskaper og bekrefter at regnskapet oppfyller alle de lover og regler som er stilt for å drive virksomhet i Norge.

Krisepakken til bedrifter – kort forklart

Tuesday, January 27th, 2009

Tiltaket som Bolstad prater om er at bedrifter kan trekke årets og neste års underskudd fra tidligere års overskudd (2006 og 2007). For å si det enkelt – dette er det samme som “forskudd på lønn”, det vil si at bedriftene får noe de uansett ville fått før eller senere (når bedriften går med overskudd igjen), men de får det i år istedenfor en gang i fremtiden.

Skremmende behandling av skatteyter

Sunday, September 28th, 2008

SIRI GEDDE-DAHL , Aftenposten, Råde, Østfold har skrevet en glimrende artikkel  om en skatteyter som er behandlet av ligningskontoret på en måte som burde være straffbart. Nå er riktig nok artikkelen stort sett bygget på ensidig informasjon, i og med at skatt øst ikke vil snakke om saken, men når borevisor ( Bjørn R. Klock) […]