Dere har sikkert fått med dere at jeg er revisor. Men hva er egentlig en revisor, og hva driver vi på med dagen lang?

Kort sagt er en revisor en uavhengig 3. part som kontrollerer regnskapet til selskaper og bekrefter at regnskapet oppfyller alle de lover og regler som er stilt for å drive virksomhet i Norge.

Hvorfor trenger vi revisorer?
Tenk deg at du for eksempel skal låne penger til en bedrift. Forsiktig som du er, ber du om å få se regnskapet for å sjekke om de er i stand til å betale tilbake lånet. Regnskapet viser flotte tall, men fordi regnskapet er laget av dem som vil låne penger er det jo normalt å bli litt usikker – "tenk om han har jukset med tallene for å få låne pengene mine?".  Det er der revisor kommer inn. Revisor kontrollerer regnskapet og skriver ut en "garanti" (revisjonsberetning) på at regnskapet i all vesentlighet er korrekt.

Hvem trenger revisor?
Det er lovbestemt hvem som ha revisor. Alle aksjeselskap og stiftelser er lovpålagt til å ha en revisor. Videre så kan ansvarlige selskap (ANS. Personlig selskap) være pliktig dersom de er av en viss størrelse. Det er for tiden diskusjon om hvorvidt revisjonsplikten for små aksjeselskap skal fjernes, men fram til det eventuelt blir lovendring er alle aksjeselskap pliktig til å ha revisor. I tillegg til lovpålagt revisjon, tilbyr som regel revisor sin ekspertise i form av følgende tjenester (listen ikke utfyllende) :

                – Utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer
                – Stifte, avvikle, omstrukturere virksomhet
                – Verdivurdering av virksomhet
                – Generasjonsskifte
                – Skatte– og avgiftsspørsmål

Dersom du har noen spørsmål om det å være revisor, kan du besøke revisorforeningens hjemmeside, eller spørre meg her i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å gi et forståelig svar.

 

EDIT : Revisjonsplikten for små foretak er nå fjernet. Aksjeselskap med uner 5 millioner i omsetning (og ikke har regnskapsplikt etter særbestemmelser, feks advokat, revisor og regnskapsfører) kan velge vekk revisjon

Technorati Koder: revisor

2 Responses to “Hva er en revisor?”

  1. jonny Says:

    Har også hørt at revisorer liker nettbasert eller digitalt regnskap.

  2. Arne Johansen Says:

    Det er også noen revisorer som ikke liker innlegg som har kun som formål å plassere en link (derfor ble linken i innlegget ditt fjernet).

Leave a Reply