Dette ønsket kommer ikke fra meg, men fra Fagforbundets leder Jan Davidsen. Han har samtidig i all beskjedenhet lagt ved en oppskrift om hvordan å få mer “rettferdig fordeling”, dvs skattelegge alle med inntekt over snittet hardere uten å ramme Fagforbundets medlemmer.  Listen han har utarbeidet ser slik ut (sakset fra NA24) :

1. Innføring av egen skatt på aksjehandel. I Storbritannia betales det allerede 0,5 prosent i omsetningsavgift. Davidsen hevder dette vil gi staten flere milliarder i skatt, samtidig som det ikke har hatt noen negativ effekt på omsetningen.

2. Tak på rentefradraget. Det finnes ikke gode grunner til at de med aller best råd bruker skattefradraget til å finansiere lånene sine, mens flere av fagforbundets medlemmer ikke får lån i det hele tatt, mener Davidsen, som påpeker at taket må være høyt nok til at det ikke rammer de som bor i vanlige hus.

3. Skjermingsfradraget bør fjernes. Fradraget gjør at man kan ta utbytte fra aksjeselskaper skattefritt, noe de rike tjener gode penger på, ifølge Davidsen.

Jeg skal bare kort kommentere mine umiddelbare og ikke alt for gjennomtenkte tanker om dette utspillet.

1. Omsetningsavgift på aksjehandel? Kanskje en grei måte for staten og få inntekter på – men trenger staten disse kronene? En må ikke skattelegge selv om det er mulig å dra inn kroner i statskassen.

2. Tak på rentefradraget – Liker i utgangspunktet ideen. Er ingen skattemessig begrunnelse for at renter skal være fradragsberettiget etter at fordelen av å bo i egen bolig ble fjernet. Er imidlertid redd for at et slik tak neppe vil bli justert i takt med prisvekst etc, slik at dette i realiteten vil ramme de som bor i “vanlige hus” også med tid og stunder.  De som bygger/kjøper villa i multimillionklassen trenger jo ikke å låne pengene de kjøper for.

Alle med jobb får lån, dersom noen av fagforbundets medlemmer ikke får lån er det fordi de har mye lån fra før eller trenger et lynkurs i personlig økonomi (som heter betal regningene i tide for å unngå å komme i feil registre). Denne kommentaren fra Davidsen viser ganske enkelt at forslagene er laget ut i fra “janteprinsipper” isteden for etter de grunnleggende prinsipper bak skattelegging.

3. “De rike tjener gode penger” på å ta ut skattefritt fra aksjeselskap. Uff, ikke denne leksa en gang til. Skjermingsfradraget har en misjon – sørge for lik beskatning. Eksempel : Hvorfor skal avkastningen av innskutt aksjekapital skattlegges høyere enn om pengene var i banken (Setter en 100 000 i banken, blir det kun 28% skatt på renteinntekten. Setter man det som AS kapital blir det først 28% på selskapets hånd av renteinntekten, deretter 28% når aksjonær tar ut utbytte. Skjermingsfradraget gjør at aksjonæren kan få ut tilnærmet “bankavkastning” på investert kapital til 28% skatt – meravkastning skattlegges til ca 48% skatt.

Bare noen raske tanker – gjerne legg igjen en kommentar om jeg har bommet grovt.

Technorati Tags: skjermingsfradrag, rentefradrag

Leave a Reply