Jeg fikk akkurat denne “gledelige” eposten i fra bomringen.  De fjerner rabatter, og øker prisene – slik at jeg må betale 20 kr pr passering mot dagens 9 kroner.  De har heldigvis ikke tuklet med “timegrensen” – det er den regelen som sier at dersom en har flere passeringen innen en time, så blir en bare belastet “1 klipp”.  Det er bra den bestod, var mest redd for at den skal forsvinne, hvis ikke kunne en fort bli belastet 2-3 klipp dersom en kjører mellom bydelene.

Hva utgjør så denne økningen?  En 2-300 kr i året for bare for til/fra arbeid (jeg passerer bare på vei til jobb) + en dobling av alle andre passeringskostnader, så en totaløkning i bomringkostnader på 3-4 000 kroner i året er ikke et urimelig estimat.  Ikke verst for en regjering som sier ingen skatteøkning.  Men bompenger blir jo ikke sett på som skatt, så da har dem jo sitt på det tørre.

Og hva skal pengene brukes til?  Jo bybanens trinn 3.

Men bare vent til snoren skal klippes og banen åpnes – tror du det er en representant fra bilistene som faktisk har betalt for banen som står og holder tale – eller en pampe-jævel i fra stortinget som soler seg i “æren”.  Jeg er ganske overbevist om det siste ja. Og gjerne en politiker som ikke engang bor i Bergen og faktisk passerer bomringen i det hele tatt.    Men nok om dette – gjort er gjort, og valgt er valgt.. Heldigvis går det ann å endre litt på fremtidige avgjørelser med å stemme på de rette folkene til høsten.

————————-

Dette er automatisk informasjon pr e-post og er sendt fra en e-postadresse som ikke betjenes. Svar til denne adressen vil derfor ikke bli behandlet. Ønsker du kontakt med oss – vennligst benytt våre websider – www.bomringenbergen.no

Bomringen i Bergen – nye takster og ny rabattordning fra 1. juli 2013
Vi viser til kunngjøringer i BT og BA 31. mai 2013.
Stortinget har i Stortingsproposisjon 143 s (2012 – 2013) vedtatt «Utviding og finansiering av Bergensprogrammet med tredje etappe av Bybanen». I den forbindelse vil det blir gjort endringer i dagens takst- og rabattsystem i Bomringen i Bergen.

  • Takst for lett bil øker fra kr 15,- til kr 25,-, og for tung bil fra kr 30,- til kr 50,-
  • Rabattsatser på 40% og 30% faller bort, og blir erstattet med en maksimalrabatt på 20%
  • Forskuddsbeløpet øker til kr 2.000,- for inntil to kjøretøy, lett bil
  • Passeringstak pr måned økes fra 50 til 60 passeringer pr kjøretøy

Dagens avtaletyper med forskuddsbeløp på henholdsvis kr 262,50/525,- (lett/tung – 30% rabatt) og kr 1.575,-/3.150,- (lett/tung – 40% rabatt) utgår. Fra 1. juli vil den eneste avtaletype med forskuddsbetaling som tilbys for Bomringen i Bergen være avtale med 20% rabatt. Forskuddsbeløp på kr 2.000,-/kr 4.000,- (lett/ tung bil). Det gjøres ingen endring med timesregel.

Har du forskuddsavtale med 30% eller 40% rabatt?

Fra 1. juli vil din avtale automatisk bli endret til forskuddsavtale med 20% rabatt i Bomringen i Bergen. Første faktura som sendes deg etter endring, vil ha nytt forskuddsbeløp. Du trenger ikke å foreta deg annet enn å betale faktura slik at du unngår at din saldo blir negativ.
Vil du endre til etterskuddsavtale?
Dersom du ikke ønsker forskuddsavtale, kan AutoPASS-avtalen endres til en etterskuddsavtale med 10% rabatt, og månedlig fakturering. Etterskuddsavtale forutsetter avtalegirotrekk, og slik avtale inngås med din bank ved betaling av faktura. Eventuell restsaldo fra forskuddsavtale vil bli overført til ny avtale. Dersom du ønsker å endre din avtaletype til etterskudd med 10% rabatt, kan du gi oss melding om det på www.bomringenbergen.no.
Har du etterskuddsavtale med 10% rabatt?
Det blir ingen endring i rabattsats for denne avtaletypen.
Benytt MinSide på www.bomringenbergen.no dersom du ønsker informasjon om status på din avtale.
Vi kan også nås på telefon 815 00 067, men vi gjør oppmerksom på at det i perioder kan bli en del ventetid på grunn av stor pågang. Du når oss enklest og får raskest behandling ved å kontakte oss på www.bomringenbergen.no.

Bergen Bompengeselskap AS Lett bil Tung bil
Takster pr 1. Juli 2013 Maks tillatt totalvekt t.o.m. 3500 kg Maks tillatt totalvekt f.o.m. 3501 kg
Rabatt Forskuddsbeløp Pr passering Forskuddsbeløp Pr passering
Uten AutoPASS-avtale 0% 25,00 50,00
AutoPASS-avtale Etterskudd m/avtalegiro 10% 22,50 45,00
AutoPASS-avtale Forskudd for i inntil to kjøretøy 20% 2 000,00 20,00 4 000,00 40,00

Med vennlig hilsen
Bergen Bompengeselskap AS

Leave a Reply