– Tiltakene er så kompliserte at man må gå til revisoren sin for å forstå dem, sukker lederen av Bedriftsforbundet.(Dagens Næringsliv)

-Jeg frykter mange av våre medlemsbedrifter vil måtte gå flere runder med sin revisor før de kan si om dette tiltaket er noe for dem eller ikke. Vi hadde ønsket oss enkle og treffsikre tiltak som for eksempel redusert arbeidsgiveravgift. Det ville man kunne forholdt seg til fra dag én. Tiltaket er dessuten enkelt å reversere, noe som har vært ett av kriteriene fra regjeringen, sier Bolstad til NTB

Tiltaket som Bolstad prater om er at bedrifter kan trekke årets og neste års underskudd fra tidligere års overskudd (2006 og 2007).  For å si det enkelt – dette er det samme som “forskudd på lønn”, det vil si at bedriftene får noe de uansett ville fått før eller senere (når bedriften går med overskudd igjen), men de får det i år istedenfor en gang i fremtiden. sånn sett er det ikke noe stor gave regjeringen gir til bedriftene. Gaveelementet består i rentefordelen det er å få pengene i dag istedenfor i morgen. Den største gevinsten bedriftene har, er nok å få likviditeten tilført i år, men om denne lille likviditetsøkningen øker selskapenes investeringslyst er jo noe annet.

Det er en del kriterier som må være oppfylt for at bedriften skal kvalifisere til å få forskuddert underskuddsfremføringen sin. Bedriften må ha overskudd i fra årene 2006 og 2007, samt at det er satt et tak på 5 millioner pr år, dvs et totalt forskudd på 2,8 millioner på 2 år (1,4 millioner pr år). Bedriften sin utbetaling er begrenset oppad til overskuddet de 2 forutgående år, slik at bedrifter med underskudd disse årene ikke får utbetalt noe av den utsatte skatten de måtte ha fra tidligere. Selve beregningen og utbetalingen skal gå automatisk i forbindelse med ligningen, det vil si at bedriften ikke trenger aktivt å kreve noe for å komme inn under ordningen. Men at det blir litt “revisormat” som følge av tilpasninger i form av periodiseringer for å få mest mulig ut av ordningen, er nok ikke til å unngå.

For de som ønsker å lese mer om denne saken, finnes Ot.prp.nr 30 her

Personlig tror jeg øking av avskrivningssatsene og eventuelt en reduksjon av arbeidsgiveravgiften ville vært veien å gå, men direkte skatteletter til næringslivet er nok litt tøff kost for sittende regjering.  Vi får se hva “Krisepakke 2” fører med seg.

Technorati Koder: Krisepakke

Leave a Reply