Dagens Næringsliv kan skriver i dag at SP’s finanspolitiske talsmann Per Olaf Lundteigen mener at skatten må økes for folk som har høye inntekter. Som han så fint sier :

Inntektsskatten er kjernen i fordelingspolitikken. De som har høy inntekt, har også stor evne til å betale gjeld. Det er mye småkårsfolk som betaler formuesskatt. De lever i en tradisjon hvor de har respekt for gjeld.

Jeg skal gjøre det enkelt for folk, jeg bytter enkelt ut ordet "småkarsfolk" med bønder, så har dere essensen i hva Lundteigen egentlig mener. Det er masser av bønder rundtom i landet som sitter med mye fast eiendom, men har ikke så altfor stor skattbar inntekt. En økt fokusering på eiendomsskatt vil gjøre at mang en SP velger vil få økt skattetrykket. SP er jo Bondepartiet, så jeg forstår godt at han kjemper i mot økt eiendomsskatt.

Staten tar i dag over halvparten av inntekten til de med "høy" inntekt og fordeler denne til bl.a. bønder. Samtidig så bugner også statskassen over som følge av oljeinntekter – så hvorfor i all verden skal dette skattetrykke økes?  En del politkere på den venstre delen av skalaen må forstå at et budsjett består av skatteinntekter og utgifter, og at det faktisk går ann å få budsjettet i balanse med å kutte kostnader istedenfor å øke skattene. Hva med å redusere landbruksstøtten og gi "de som har minst fra før" skattelette istedenfor?

Technorati Koder: Lundteigen,skatt

Leave a Reply