Opphavet til denne historien er ukjent – jeg har lest den i flere forskjellige versjoner “rundt om kring”. Fant ut det var på tide å publisere den litt siden vår kjære regjering sitter i budsjettsamtaler akkurat nå.

Ti kamerater spiste middag sammen på restaurant hver dag. Regningen kom alltid på 1000 kroner totalt. Siden det var stor forskjell i inntekt og formue hos de ti, ble de enige om å dele regningen på samme måte som skattesystemet.

De fire fattigste slapp å betale. Den femte betalte 10 kroner, den sjette 30 kroner, den syvende 70 kroner, den åttende 120 kroner, den niende 180 kroner – og den tiende og rikeste skulle betale 590 kroner.

Alle var fornøyde med ordningen, inntil restauranteieren en dag tilbød dem rabatt. De var stedets beste kunder, så han tilbød et avslag på 200 kroner per middag. Fortsatt ville gruppen dele regningen etter skattemodellen, så de fire fattigste skulle ikke betale. Spørsmålet var hva som skulle skje med de seks andre; hvordan skulle rabatten fordeles?

200 kroner delt på seks ble 33,33 kroner i avslag. Det betød at person fem og seks ville få betalt for å spise, og det var klart urimelig. Restauranteieren foreslo å redusere regningen omlag likt for alle, og ville utarbeide et forslag:

Det innebar at den femte også fikk spise gratis, den sjette skulle betale 20 kroner, den syvende 50 kroner, den åttende 90 kroner, den niende 120 kroner, mens den rikeste fikk redusert regningen fra 590 til 520 kroner.

Alle fikk lavere pris og ingen kom dårligere ut enn før. Utenfor restauranten begynte de imidlertid å sammenligne hva de hadde spart…

Jeg sparte bare en tier, mens han sparte 70 kroner, sa sjettemann og pekte på den rike tiendemann. Akkurat, sa femtemann, som også fikk ti kroner i avslag. -Han er rik, men fikk likevel syv ganger så mye som meg. Hvorfor skal de rike alltid få mest, ropte den syvende, som fikk 20 kroner i rabatt. Og vi fikk jo ingenting, ropte de fire fattigste i kor.

Det endte fort opp i munnhuggeri, og de fattige foreslo avstemming. De var jo tross alt i flertall. Etter å ha kranglet lenge nok på resultatet av avstemmingen (som den rike ikke ville være med på), ble de ni lei, og banket opp tiendemann. Neste kveld kom han ikke på middagen, så de spiste uten ham. Under måltidet skrøt de uhemmet til hverandre om hvor handlekraftig de hadde vært i situasjonen. De var alle enig i at de ikke ønsket å være venn med en som så grådig ville tilrane seg av felleskapets penger.

De spiste seg gode og mette, det var jo tross alt mere mat per person nå som de kun var 9. Det var først når regningen kom på bordet, og de alle skulle betale de oppdaget at det manglet 520 kroner.

OG hva er så moralen i denne historien? Det blir opp til dere å tenke ut selv 🙂

One Response to “Norsk skattemodell forklart enkelt :-)”

  1. MariaMariaOslo_2 Says:

    Så enkelt kan det sies. Artig.

    Jeg har lånt historien

Leave a Reply