Nå er det ca 3 uker (22. mars og utover) igjen til selvangivelsen begynner å dukke opp i postkassen til folk rundtom i dette langstrakte land.
Når selvangivelsen kommer, er det viktig å kontrollere denne nøye mot oppgavene som du har fått fra arbeidsgivere, banker og andre nå i løpet av januar og februar.  Dersom det er avvik, må en korrigere og levere selvangivelsen. Dersom det ikke er avvik, kan en la være og levere. Dersom en ikke leverer selvangivelsen, anser skatteetaten at en godtar utkastet uten endringer og legger tallene på den ferdigutfylte selvangivelsen til grunn for ligningen.

Fra skatteetaten :
Mandag 22. mars starter utsendelsen av selvangivelsene for inntektsåret 2009. Alle skal ha mottatt sin selvangivelse innen 13. april.
I uka før påske er det Finnmark, Tromsø, Nordland, Oslo og Akershus som får selvangivelsene. Det er ingen utsending av selvangivelser i påskeuka. Resten av landet får derfor sine selvangivelser etter påske. Alle skal ha mottatt sin selvangivelse innen 13. april.
Totalt sendes det ut nesten 4.2 millioner selvangivelser.
– Vårt viktigste budskap er at folk kontrollerer at opplysningene i selvangivelsen er korrekte og fullstendige. Husk fradrag.
Hvis alt er i orden behøver ikke selvangivelsen leveres. Skatteetaten har innført leveringsfritak for lønnstakere og pensjonister som ikke har endringer i selvangivelsen. Over 2 millioner skattytere benyttet seg av ordningen med leveringsfritak i fjor.
For å lese selvangivelsen på internett og levere elektronisk trenger man PIN-koder for å logge seg på.
Finner ikke folk PIN-kodene sine kan de bestille nye på skatteetaten.no/pin eller sende sms med PINKODE<mellomrom>fødselsnummer (11 siffer) til 02111.

Jeg regner med å få den årlige dosen av telefoner og eposter fra venner og kjente med spørsmål angående selvangivelsen i år også, det er en av "gledene" en har som revisor. Lurer på hvor mange som ringer neste år hvis jeg i år sender ut faktura i henhold timesats :-)  Jeg foretrekker at henvendelser kommer på epost, for da kan jeg svare på dem når jeg har tid. Bruk gjerne forumet mitt også, for da kan det jo hende at noen andre som lurer på det samme finner sitt svar også.

Leave a Reply