SIRI GEDDE-DAHL , Aftenposten, Råde, Østfold har skrevet en glimrende artikkel  om en skatteyter som er behandlet av ligningskontoret på en måte som burde være straffbart. Nå er riktig nok artikkelen stort sett bygget på ensidig informasjon, i og med at skatt øst ikke vil snakke om saken, men når borevisor ( Bjørn R. Klock) skriver ord som "Vi er av den oppfatning at den gjennomførte ligningen for 1994 bygger på et faktisk uriktig grunnlag. (…) Mange av disse påståtte usikkerhetene skyldes helt åpenbart en manglende vilje eller evne til å sette seg inn i de faktiske forhold. (. . .) Etter vår noe overfladiske gjennomgang av ligningen for de øvrige årene, sitter vi igjen med det inntrykk at det også for disse årenes vedkommende kan være gjort til dels betydelige feil fra ligningskontorets side." så er det en klar indikasjon på at noe er galt. Revisor pleier å være veldig forsiktig med å komme med udokumenterbare påstander. Videre så sier revisor "Jeg har opplevd litt av hvert som revisor, men dette er noe av det verste jeg har sett" igjen sterke ord til å være revisor.

Jeg håper Siri Gedde-Dahl følger opp artikkelen og skriver mer om saken.

Les hele artikkelen på E24

Leave a Reply